Orendain: Lehen hizkuntza

Orendain: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
ORENDAIN
Pertsonak
Euskara 180 163 149 134 146 144 148
Gaztelania 2 5 5 9 20 21 32
Biak 2 1 1 0 4 7 12
Beste bat 0 1 1 0 0 5 10
Guztira 184 170 156 143 170 177 202
Portzentajeak
Euskara 97,82 95,88 95,51 93,70 85,88 81,35 73,26
Gaztelania 1,08 2,94 3,20 6,29 11,76 11,86 15,84
Biak 1,08 0,58 0,64 0,00 2,35 3,95 5,94
Beste bat 0,00 0,58 0,64 0,00 0,00 2,82 4,95