Irura: Lehen hizkuntza

Irura: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
IRURA
Pertsonak
Euskara 500 465 522 628 761 901 912
Gaztelania 124 137 171 233 365 515 598
Biak 27 27 30 37 87 144 170
Beste bat 4 3 3 12 21 50 99
Guztira 655 632 726 910 1.234 1.610 1.779
Portzentajeak
Euskara 76,33 73,57 71,90 69,01 61,66 55,96 51,26
Gaztelania 18,93 21,67 23,55 25,60 29,57 31,98 33,61
Biak 4,12 4,27 4,13 4,06 7,05 8,94 9,55
Beste bat 0,61 0,47 0,41 1,31 1,70 3,10 5,56