Elduain: Hizkuntza gaitasuna

Elduain: Hizkuntza gaitasuna 5

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ELDUAIN
Pertsonak
Euskaldunak 276 257 225 219 192 191 203 214 213
Ia-euskaldunak 0 3 3 7 10 18 12 12 15
Erdaldunak 0 0 1 0 1 5 7 8 8
Guztira 276 260 229 226 203 214 222 234 236
Portzentajeak
Euskaldunak 100,00 98,85 98,25 96,90 94,58 89,25 91,44 91,45 90,25
Ia-euskaldunak 0,00 1,15 1,31 3,10 4,93 8,41 5,41 5,13 6,36
Erdaldunak 0,00 0,00 0,44 0,00 0,49 2,34 3,15 3,42 3,39