Bidania-Goiatz: Lehen hizkuntza

Bidania-Goiatz: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
BIDANIA-GOIATZ
Pertsonak
Euskara 475 410 394 394 392 410 375 367
Gaztelania 15 26 21 24 66 88 88 114
Biak 4 1 3 9 10 24 34 40
Beste bat 4 4 3 0 3 12 17 16
Guztira 498 441 421 427 471 534 514 537
Portzentajeak
Euskara 95,38 92,97 93,58 92,27 83,22 76,77 72,95 68,34
Gaztelania 3,01 5,89 4,98 5,62 14,01 16,47 17,12 21,23
Biak 0,80 0,22 0,71 2,10 2,12 4,49 6,61 7,45
Beste bat 0,80 0,90 0,71 0,00 0,63 2,24 3,30 2,98