Belauntza: Hizkuntza-gaitasuna

Belauntza: Hizkuntza-gaitasuna 1

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
BELAUNTZA
Pertsonak
Euskaldunak 273 276 249 247 244 230 231 215 223
Ia-euskaldunak 15 16 32 25 28 44 25 12 26
Erdaldunak 28 11 11 10 9 17 35 27 19
Guztira 316 303 292 282 281 291 291 254 268
Portzentajeak
Euskaldunak 86,39 91,09 85,27 87,59 86,83 79,04 79,38 84,65 83,21
Ia-euskaldunak 4,75 5,28 10,96 8,87 9,96 15,12 8,59 4,72 9,70
Erdaldunak 8,86 3,63 3,77 3,55 3,20 5,84 12,03 10,63 7,09