Belauntza: Etxeko erabilera

Belauntza: Etxeko erabilera 1

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
BELAUNTZA
Pertsonak
Euskara 222 211 207 170 195 185 161
Gaztelania 51 47 46 76 69 54 65
Biak 22 27 28 52 28 17 34
Beste bat 0 1 4 2 6 4 12
Guztira 295 286 285 300 298 260 272
Portzentajeak
Euskara 75,25 73,77 72,63 56,66 65,43 71,15 59,19
Gaztelania 17,28 16,43 16,14 25,33 23,15 20,76 23,90
Biak 7,45 9,44 9,82 17,33 9,39 6,53 12,50
Beste bat 0,00 0,35 1,40 0,66 2,01 1,53 4,41