Belauntza: Etxeko erabilera

Belauntza: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
BELAUNTZA
Pertsonak
Euskara 222 211 207 170 195 185
Gaztelania 51 47 46 76 69 54
Biak 22 27 28 52 28 17
Beste bat 0 1 4 2 6 4
Guztira 295 286 285 300 298 260
Portzentajeak
Euskara 75,25 73,77 72,63 56,66 65,43 71,15
Gaztelania 17,28 16,43 16,14 25,33 23,15 20,76
Biak 7,45 9,44 9,82 17,33 9,39 6,53
Beste bat 0,00 0,35 1,40 0,66 2,01 1,53