Baliarrain: Etxeko erabilera

Baliarrain: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
BALIARRAIN
Pertsonak
Euskara 99 93 96 66 105 111 118
Gaztelania 0 1 1 6 12 13 17
Biak 0 0 0 17 6 15 12
Beste bat 0 0 0 0 2 3 8
Guztira 99 94 97 89 125 142 155
Portzentajeak
Euskara 100,00 98,93 98,96 74,15 84,00 78,16 76,13
Gaztelania 0,00 1,06 1,03 6,74 9,60 9,15 10,97
Biak 0,00 0,00 0,00 19,10 4,80 10,56 7,74
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 2,11 5,16