Anoeta: Etxeko erabilera

Anoeta: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
ANOETA
Pertsonak
Euskara 917 934 887 773 852 880
Gaztelania 612 573 532 650 666 749
Biak 272 262 286 327 283 347
Beste bat 0 7 4 9 35 61
Guztira 1.801 1.776 1.709 1.759 1.836 2.037
Portzentajeak
Euskara 50,91 52,59 51,90 43,94 46,40 43,20
Gaztelania 33,98 32,26 31,12 36,95 36,27 36,76
Biak 15,10 14,75 16,73 18,59 15,41 17,03
Beste bat 0,00 0,39 0,23 0,51 1,90 3,00