Zizurkil: Etxeko erabilera

Zizurkil: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
ZIZURKIL
Pertsonak
Euskara 1.282 1.213 1.234 1.041 1.180 1.215
Gaztelania 1.167 1.108 1.251 1.248 1.322 1.184
Biak 259 351 321 433 266 425
Beste bat 3 12 14 28 54 103
Guztira 2.711 2.684 2.820 2.750 2.822 2.927
Portzentajeak
Euskara 47,28 45,19 43,75 37,85 41,81 41,51
Gaztelania 43,04 41,28 44,36 45,38 46,84 40,45
Biak 9,55 13,07 11,38 15,74 9,42 14,52
Beste bat 0,11 0,44 0,49 1,01 1,91 3,51