Orexa: Hizkuntza gaitasuna

Orexa: Hizkuntza gaitasuna 1

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
OREXA
Pertsonak
Euskaldunak 91 83 76 76 77 92 102 106 104
Ia-euskaldunak 0 0 1 1 2 7 3 4 5
Erdaldunak 0 0 0 1 0 1 2 2 2
Guztira 91 83 77 78 79 100 107 112 111
Portzentajeak
Euskaldunak 100,00 100,00 98,70 97,44 97,47 92,00 95,33 94,64 93,69
Ia-euskaldunak 0,00 0,00 1,30 1,28 2,53 7,00 2,80 3,57 4,50
Erdaldunak 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 1,00 1,87 1,79 1,80