Orexa: Hizkuntza gaitasuna

Orexa: Hizkuntza gaitasuna 5

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
OREXA
Pertsonak
Euskaldunak 91 83 76 76 77 92 102 106
Ia-euskaldunak 0 0 1 1 2 7 3 4
Erdaldunak 0 0 0 1 0 1 2 2
Guztira 91 83 77 78 79 100 107 112
Portzentajeak
Euskaldunak 100,00 100,00 98,70 97,44 97,47 92,00 95,33 94,64
Ia-euskaldunak 0,00 0,00 1,30 1,28 2,53 7,00 2,80 3,57
Erdaldunak 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 1,00 1,87 1,79