Orexa: Etxeko erabilera

Orexa: Etxeko erabilera 1

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
OREXA
Pertsonak
Euskara 78 76 78 78 103 100 93
Gaztelania 0 1 4 18 7 11 9
Biak 0 2 1 13 4 4 6
Beste bat 0 0 0 0 0 1 3
Guztira 78 79 83 109 114 116 111
Portzentajeak
Euskara 100,00 96,20 93,97 71,56 90,35 86,20 83,78
Gaztelania 0,00 1,26 4,81 16,51 6,14 9,48 8,11
Biak 0,00 2,53 1,20 11,92 3,50 3,44 5,41
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 2,70