Orexa: Etxeko erabilera

Orexa: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
OREXA
Pertsonak
Euskara 78 76 78 78 103 100
Gaztelania 0 1 4 18 7 11
Biak 0 2 1 13 4 4
Beste bat 0 0 0 0 0 1
Guztira 78 79 83 109 114 116
Portzentajeak
Euskara 100,00 96,20 93,97 71,56 90,35 86,20
Gaztelania 0,00 1,26 4,81 16,51 6,14 9,48
Biak 0,00 2,53 1,20 11,92 3,50 3,44
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86