Orendain: Etxeko erabilera

Orendain: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ORENDAIN
Pertsonak
Euskara 149 150 134 114 132 138 146
Gaztelania 8 3 2 26 28 35 47
Biak 13 3 7 30 17 23 25
Beste bat 0 0 0 0 0 6 7
Guztira 170 156 143 170 177 202 225
Portzentajeak
Euskara 87,64 96,15 93,70 67,05 74,57 68,31 64,89
Gaztelania 4,70 1,92 1,39 15,29 15,81 17,32 20,89
Biak 7,64 1,92 4,89 17,64 9,60 11,38 11,11
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 3,11