Lizartza: Etxeko erabilera

Lizartza: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
LIZARTZA
Pertsonak
Euskara 643 595 503 379 445 446
Gaztelania 23 18 41 102 135 137
Biak 31 31 33 116 54 35
Beste bat 0 0 4 7 15 23
Guztira 697 644 581 604 649 643
Portzentajeak
Euskara 92,25 92,39 86,57 62,74 68,56 69,36
Gaztelania 3,29 2,79 7,05 16,88 20,80 21,30
Biak 4,44 4,81 5,67 19,20 8,32 5,44
Beste bat 0,00 0,00 0,68 1,16 2,31 3,57