Leaburu-Txarama: Lehen hizkuntza

Leaburu-Txarama: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
LEABURU-TXARAMA
Pertsonak
Euskara 402 411 325 311 295 279 254 244
Gaztelania 18 16 27 36 61 61 61 68
Biak 34 5 24 19 18 24 27 24
Beste bat 0 1 1 1 2 19 21 32
Guztira 454 433 377 367 376 383 363 368
Portzentajeak
Euskara 88,54 94,91 86,20 84,74 78,45 72,84 69,97 66,30
Gaztelania 3,96 3,69 7,16 9,81 16,22 15,92 16,80 18,48
Biak 7,48 1,15 6,36 5,17 4,78 6,26 7,43 6,52
Beste bat 0,00 0,23 0,26 0,27 0,53 4,96 5,78 8,70