Leaburu-Txarama: Kale-erabilera

DATU OROKORRAK

Leaburu-Txarama: Kale-erabilera 9

 

2017 2021
LEABURU-TXARAMA
Portzentajeak
Euskaraz 85,10 65,10
Gaztelaniaz 13,40 27,00
Beste bat 1,40 7,90

 

ADIN-TALDEKA

Leaburu-Txarama: Kale-erabilera 11

2017
LEABURU-TXARAMA
Portzentajeak
Haurrak 91,80
Gazteak 81,10
Helduak 75,00
Adineko 94,40