Leaburu-Txarama: Hizkuntza gaitasuna

Leaburu-Txarama: Hizkuntza gaitasuna 5

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
LEABURU-TXARAMA
Pertsonak
Euskaldunak 586 418 395 345 317 304 304 297
Ia-euskaldunak 17 21 19 27 32 45 42 28
Erdaldunak 10 10 13 8 8 17 27 30
Guztira 309 286 280 256 267 289 306 309
Portzentajeak
Euskaldunak 95,60 93,10 92,51 90,67 88,80 83,06 81,50 83,66
Ia-euskaldunak 2,77 4,68 4,45 7,20 8,96 12,30 11,26 7,89
Erdaldunak 1,63 2,23 3,04 2,13 2,24 4,64 7,24 8,45