Leaburu-Txarama: Etxeko erabilera

Leaburu-Txarama: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
LEABURU-TXARAMA
Pertsonak
Euskara 315 281 272 226 245 235
Gaztelania 40 37 42 70 71 73
Biak 78 59 53 80 54 41
Beste bat 0 0 0 0 13 14
Guztira 433 377 367 376 383 363
Portzentajeak
Euskara 72,74 74,53 74,11 60,10 63,96 64,73
Gaztelania 9,23 9,81 11,44 18,61 18,53 20,11
Biak 18,01 15,64 14,44 21,27 14,10 11,29
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39 3,85