Irura: Kale-erabilera

DATU OROKORRAK

Irura: Kale-erabilera 1

2017 2021
IRURA
Portzentajeak
Euskaraz 78,10 65,90
Gaztelaniaz 19,80 32,00
Beste bat 2,10 2,10