Irura: Etxeko erabilera

Irura: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
IRURA
Pertsonak
Euskara 366 460 563 574 752 743
Gaztelania 140 202 239 416 594 654
Biak 124 64 101 236 223 320
Beste bat 2 0 7 8 41 62
Guztira 632 726 910 1.234 1.610 1.779
Portzentajeak
Euskara 57,91 63,36 61,86 46,51 46,70 41,76
Gaztelania 22,15 27,82 26,26 33,71 36,89 36,76
Biak 19,62 8,81 11,09 19,12 13,85 17,98
Beste bat 0,31 0,00 0,76 0,64 2,54 3,48