Irura: Etxeko erabilera

Irura: Etxeko erabilera 1

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
IRURA
Pertsonak
Euskara 366 460 563 574 752 743 683
Gaztelania 140 202 239 416 594 654 734
Biak 124 64 101 236 223 320 352
Beste bat 2 0 7 8 41 62 68
Guztira 632 726 910 1.234 1.610 1.779 1.837
Portzentajeak
Euskara 57,91 63,36 61,86 46,51 46,70 41,76 37,18
Gaztelania 22,15 27,82 26,26 33,71 36,89 36,76 39,96
Biak 19,62 8,81 11,09 19,12 13,85 17,98 19,16
Beste bat 0,31 0,00 0,76 0,64 2,54 3,48 3,70