Ikaztegieta: Lehen hizkuntza

Ikaztegieta: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
IKAZTEGIETA
Pertsonak
Euskara 331 331 324 315 319 316 288 280
Gaztelania 30 35 48 59 107 125 129 140
Biak 16 4 7 3 14 19 30 22
Beste bat 0 0 1 0 3 7 30 34
Guztira 377 370 380 377 443 467 477 476
Portzentajeak
Euskara 87,79 89,45 85,26 83,55 72,01 67,66 60,37 58,82
Gaztelania 7,95 9,45 12,63 15,65 24,15 26,76 27,04 29,41
Biak 4,24 1,08 1,84 0,79 3,16 4,06 6,28 4,62
Beste bat 0,00 0,00 0,26 0,00 0,67 1,50 6,28 7,14