Ikaztegieta: Etxeko erabilera

Ikaztegieta: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
IKAZTEGIETA
Pertsonak
Euskara 309 303 290 231 298 293
Gaztelania 28 48 67 122 141 139
Biak 33 29 20 88 25 28
Beste bat 0 0 0 2 3 17
Guztira 370 380 377 443 467 477
Portzentajeak
Euskara 83,51 79,73 76,92 52,14 63,81 61,42
Gaztelania 7,56 12,63 17,77 27,53 30,19 29,14
Biak 8,92 7,63 5,30 19,86 5,35 5,87
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,45 0,64 3,56