Ikaztegieta: Etxeko erabilera

Ikaztegieta: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
IKAZTEGIETA
Pertsonak
Euskara 309 303 290 231 298 293 261
Gaztelania 28 48 67 122 141 139 139
Biak 33 29 20 88 25 28 47
Beste bat 0 0 0 2 3 17 29
Guztira 370 380 377 443 467 477 476
Portzentajeak
Euskara 83,51 79,73 76,92 52,14 63,81 61,42 54,83
Gaztelania 7,56 12,63 17,77 27,53 30,19 29,14 29,20
Biak 8,92 7,63 5,30 19,86 5,35 5,87 9,87
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,45 0,64 3,56 6,09