Hernialde: Lehen hizkuntza

Hernialde: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
HERNIALDE
Pertsonak
Euskara 244 238 248 243 250 234 208
Gaztelania 36 36 35 34 56 62 52
Biak 6 13 18 7 20 43 47
Beste bat 0 0 0 2 1 14 8
Guztira 286 287 301 286 327 353 315
Portzentajeak
Euskara 85,31 82,92 82,39 84,96 76,45 66,28 66,03
Gaztelania 12,58 12,54 11,62 11,88 17,12 17,56 16,50
Biak 2,09 4,52 5,98 2,44 6,11 12,18 14,92
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,69 0,30 3,96 2,53