Hernialde: Hizkuntza gaitasuna

Hernialde: Hizkuntza gaitasuna 5

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
HERNIALDE
Pertsonak
Euskaldunak 222 237 242 259 256 255 284 262 258
Ia-euskaldunak 22 26 25 24 12 42 37 22 24
Erdaldunak 15 12 10 13 14 15 26 27 33
Guztira 259 275 277 296 282 312 347 311 315
Portzentajeak
Euskaldunak 85,71 86,18 87,36 87,50 90,78 81,73 81,84 84,24 81,90
Ia-euskaldunak 8,49 9,45 9,03 8,11 4,26 13,46 10,66 7,07 7,62
Erdaldunak 5,79 4,36 3,61 4,39 4,96 4,81 7,49 8,68 10,48