Hernialde: Etxeko erabilera

Hernialde: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
HERNIALDE
Pertsonak
Euskara 225 225 238 201 205 176 183
Gaztelania 31 37 33 67 85 74 76
Biak 31 39 15 55 52 57 52
Beste bat 0 0 0 4 11 8 10
Guztira 287 301 286 327 353 315 321
Portzentajeak
Euskara 78,39 74,75 83,21 61,46 58,07 55,87 57,01
Gaztelania 10,80 12,29 11,53 20,48 24,07 23,49 23,68
Biak 10,80 12,95 5,24 16,81 14,73 18,09 16,20
Beste bat 0,00 0,00 0,00 1,22 3,11 2,53 3,12