Gaztelu: Etxeko erabilera

Gaztelu: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
GAZTELU
Pertsonak
Euskara 127 135 134 111 136 129 124
Gaztelania 1 0 12 28 27 22 25
Biak 6 9 5 36 8 14 28
Beste bat 0 0 1 0 0 2 2
Guztira 134 144 152 175 171 167 179
Portzentajeak
Euskara 94,77 93,75 88,15 63,42 79,53 77,24 69,27
Gaztelania 0,74 0,00 7,89 16,00 15,78 13,17 13,97
Biak 4,47 6,25 3,28 20,57 4,67 8,38 15,64
Beste bat 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 1,19 1,12