Elduain: Lehen hizkuntza

Elduain: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
ELDUAIN
Pertsonak
Euskara 249 231 222 197 190 190 183
Gaztelania 4 2 4 13 25 29 37
Biak 10 0 1 0 6 14 19
Beste bat 0 0 0 0 1 0 0
Guztira 263 233 227 210 222 233 239
Portzentajeak
Euskara 94,67 99,14 97,79 93,80 85,58 81,54 76,56
Gaztelania 1,52 0,85 1,76 6,19 11,26 12,44 15,48
Biak 3,80 0,00 0,44 0,00 2,70 6,00 7,94
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00