Elduain: Lehen hizkuntza

Elduain: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ELDUAIN
Pertsonak
Euskara 249 231 222 197 190 190 183 185
Gaztelania 4 2 4 13 25 29 37 34
Biak 10 0 1 0 6 14 19 18
Beste bat 0 0 0 0 1 0 0 3
Guztira 263 233 227 210 222 233 239 240
Portzentajeak
Euskara 94,67 99,14 97,79 93,80 85,58 81,54 76,56 77,08
Gaztelania 1,52 0,85 1,76 6,19 11,26 12,44 15,48 14,17
Biak 3,80 0,00 0,44 0,00 2,70 6,00 7,94 7,50
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 1,25