Berrobi: Lehen hizkuntza

Berrobi: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
BERROBI
Pertsonak
Euskara 459 462 421 408 398 381 394
Gaztelania 121 122 120 130 150 142 156
Biak 10 19 21 15 20 43 45
Beste bat 4 0 3 13 8 12 18
Guztira 594 603 565 566 576 578 613
Portzentajeak
Euskara 77,27 76,61 74,51 72,08 69,09 65,91 64,27
Gaztelania 20,37 20,23 21,23 22,96 26,04 24,56 25,44
Biak 1,68 3,15 3,71 2,65 3,47 7,43 7,34
Beste bat 0,67 0,00 0,53 2,29 1,38 2,07 2,93