Berrobi: Lehen hizkuntza

Berrobi: Lehen hizkuntza 1

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
BERROBI
Pertsonak
Euskara 459 462 421 408 398 381 394 375
Gaztelania 121 122 120 130 150 142 156 154
Biak 10 19 21 15 20 43 45 45
Beste bat 4 0 3 13 8 12 18 29
Guztira 594 603 565 566 576 578 613 603
Portzentajeak
Euskara 77,27 76,61 74,51 72,08 69,09 65,91 64,27 62,19
Gaztelania 20,37 20,23 21,23 22,96 26,04 24,56 25,44 25,54
Biak 1,68 3,15 3,71 2,65 3,47 7,43 7,34 7,46
Beste bat 0,67 0,00 0,53 2,29 1,38 2,07 2,93 4,81