Berrobi: Hizkuntza-gaitasuna

Berrobi: Hizkuntza-gaitasuna 5

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
BERROBI
Pertsonak
Euskaldunak 436 472 480 448 445 439 434 476 491
Ia-euskaldunak 36 15 7 52 43 52 67 44 56
Erdaldunak 126 99 101 50 62 63 59 71 46
Guztira 598 586 588 550 550 554 560 591 593
Portzentajeak
Euskaldunak 72,91 80,55 81,63 81,45 80,91 79,24 77,50 80,54 82,80
Ia-euskaldunak 6,02 2,56 1,19 9,45 7,82 9,39 11,96 7,45 9,44
Erdaldunak 21,07 16,89 17,18 9,09 11,27 11,37 10,54 12,01 7,76