Berrobi: Hizkuntza-gaitasuna

Berrobi: Hizkuntza-gaitasuna 5

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
BERROBI
Pertsonak
Euskaldunak 436 472 480 448 445 439 434 476
Ia-euskaldunak 36 15 7 52 43 52 67 44
Erdaldunak 126 99 101 50 62 63 59 71
Guztira 598 586 588 550 550 554 560 591
Portzentajeak
Euskaldunak 72,91 80,55 81,63 81,45 80,91 79,24 77,50 80,54
Ia-euskaldunak 6,02 2,56 1,19 9,45 7,82 9,39 11,96 7,45
Erdaldunak 21,07 16,89 17,18 9,09 11,27 11,37 10,54 12,01