Berrobi: Etxeko erabilera

Berrobi: Etxeko erabilera 1

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
BERROBI
Pertsonak
Euskara 437 386 347 294 324 329 281
Gaztelania 116 117 133 171 155 171 185
Biak 50 62 79 110 90 100 125
Beste bat 0 0 7 1 9 13 12
Guztira 603 565 566 576 578 613 603
Portzentajeak
Euskara 72,47 68,31 61,30 51,04 56,05 53,67 46,60
Gaztelania 19,23 20,70 23,49 29,68 26,81 27,89 30,68
Biak 8,29 10,97 13,95 19,09 15,57 16,31 20,73
Beste bat 0,00 0,00 1,23 0,17 1,55 2,12 1,99