Belauntza: Lehen hizkuntza

Belauntza: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
BELAUNTZA
Pertsonak
Euskara 275 228 225 232 214 213 187 176
Gaztelania 24 50 50 41 59 62 51 52
Biak 13 17 7 8 11 15 17 28
Beste bat 0 0 4 4 16 8 5 16
Guztira 312 295 286 285 300 298 260 272
Portzentajeak
Euskara 88,14 77,28 78,67 81,40 71,33 71,47 71,92 64,71
Gaztelania 7,69 16,94 17,48 14,38 19,66 20,80 19,61 19,12
Biak 4,16 5,76 2,44 2,80 3,66 5,03 6,53 10,29
Beste bat 0,00 0,00 1,39 1,40 5,33 2,68 1,92 5,88