Baliarrain: Hizkuntza-gaitasuna

Baliarrain: Hizkuntza-gaitasuna 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
BALIARRAIN
Pertsonak
Euskaldunak 96 97 91 94 78 114 119
Ia-euskaldunak 0 1 1 2 7 1 4
Erdaldunak 0 0 0 0 0 4 8
Guztira 96 98 92 96 85 119 131
Portzentajeak
Euskaldunak 100,00 98,98 98,91 97,92 91,76 95,80 90,84
Ia-euskaldunak 0,00 1,02 1,09 2,08 8,24 0,84 3,05
Erdaldunak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 6,11