Asteasu: Lehen hizkuntza

Asteasu: Lehen hizkuntza 1

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ASTEASU
Pertsonak
Euskara 1.069 986 988 1.004 1.027 1.036 995 990
Gaztelania 168 196 189 232 329 345 352 374
Biak 36 6 10 40 64 78 101 105
Beste bat 11 17 5 14 18 36 31 49
Guztira 1.284 1.205 1.192 1.290 1.438 1.495 1.479 1.518
Portzentajeak
Euskara 83,25 81,82 82,88 77,82 71,41 69,29 67,27 65,22
Gaztelania 13,08 16,26 15,85 17,98 22,87 23,07 23,79 24,64
Biak 2,80 0,49 0,83 3,10 4,45 5,21 6,82 6,92
Beste bat 0,85 1,41 0,41 1,08 1,25 2,40 2,09 3,23