Asteasu: Hizkuntza-gaitasuna

Asteasu: Hizkuntza-gaitasuna 5

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ASTEASU
Pertsonak
Euskaldunak 1.085 1.070 1.000 1.011 1.048 1.087 1.147 1.212 1.233
Ia-euskaldunak 30 75 66 84 123 174 162 121 133
Erdaldunak 173 118 115 71 69 106 125 120 132
Guztira 1.288 1.263 1.181 1.166 1.240 1.367 1.434 1.453 1.498
Portzentajeak
Euskaldunak 84,24 84,72 84,67 86,71 84,52 79,52 79,99 83,41 82,31
Ia-euskaldunak 2,33 5,94 5,59 7,20 9,92 12,73 11,30 8,33 8,88
Erdaldunak 13,43 9,34 9,74 6,09 5,56 7,75 8,72 8,26 8,81