Anoeta: Lehen hizkuntza

Anoeta: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
ANOETA
Pertsonak
Euskara 1.075 1.083 1.114 1.066 1.016 1.026 1.088
Gaztelania 678 628 594 537 598 618 681
Biak 133 84 44 82 111 143 166
Beste bat 13 6 24 24 34 49 102
Guztira 1.899 1.801 1.776 1.709 1.759 1.836 2.037
Portzentajeak
Euskara 56,60 60,13 62,72 62,37 57,76 55,88 53,41
Gaztelania 35,70 34,86 33,44 31,42 33,99 33,66 33,43
Biak 7,00 4,66 2,47 4,79 6,31 7,78 8,14
Beste bat 0,68 0,33 1,35 1,40 1,93 2,66 5,00