Anoeta: Hizkuntza-gaitasuna

Anoeta: Hizkuntza-gaitasuna 5

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
ANOETA
Pertsonak
Euskaldunak 920 1.166 1.192 1.246 1.212 1.194 1.258 1.422
Ia-euskaldunak 239 254 303 226 245 295 292 193
Erdaldunak 504 429 264 260 195 214 217 339
Guztira 1.663 1.849 1.759 1.732 1.652 1.703 1.767 1.954
Portzentajeak
Euskaldunak 55,32 63,06 67,77 71,94 73,37 70,11 71,19 72,77
Ia-euskaldunak 14,37 13,74 17,23 13,05 14,83 17,32 16,53 9,88
Erdaldunak 30,31 23,20 15,01 15,01 11,80 12,57 12,28 17,35