Anoeta: Hizkuntza-gaitasuna

Anoeta: Hizkuntza-gaitasuna 5

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ANOETA
Pertsonak
Euskaldunak 920 1.166 1.192 1.246 1.212 1.194 1.258 1.422 1.473
Ia-euskaldunak 239 254 303 226 245 295 292 193 295
Erdaldunak 504 429 264 260 195 214 217 339 300
Guztira 1.663 1.849 1.759 1.732 1.652 1.703 1.767 1.954 2.068
Portzentajeak
Euskaldunak 55,32 63,06 67,77 71,94 73,37 70,11 71,19 72,77 71,23
Ia-euskaldunak 14,37 13,74 17,23 13,05 14,83 17,32 16,53 9,88 14,26
Erdaldunak 30,31 23,20 15,01 15,01 11,80 12,57 12,28 17,35 14,51