Amezketa: Etxeko erabilera

Amezketa: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
AMEZKETA
Pertsonak
Euskara 981 913 884 678 762 743
Gaztelania 26 50 46 75 118 96
Biak 33 42 50 188 64 58
Beste bat 0 0 0 1 7 16
Guztira 1.040 1.005 980 942 951 913
Portzentajeak
Euskara 94,32 90,84 90,20 71,97 80,12 81,38
Gaztelania 2,5 4,97 4,69 7,96 12,40 10,51
Biak 3,17 4,17 5,10 19,95 6,72 7,80
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,10 0,73 1,75