Amasa-Villabona: Lehen hizkuntza

Amasa-Villabona: Lehen hizkuntza 5

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
AMASA-VILLABONA
Pertsonak
Euskara 3.225 3.178 3.150 3.172 2.979 2.897 2.776 2.733
Gaztelania 1.819 1.966 1.916 2.093 2.197 2.240 2.239 2.218
Biak 187 186 228 329 370 411 459 443
Beste bat 79 30 76 78 124 234 282 361
Guztira 5.310 5.360 5.370 5.672 5.670 5.782 5.756 5.755
Portzentajeak
Euskara 60,73 59,29 58,65 55,92 52,53 50,10 48,22 47,49
Gaztelania 34,25 36,67 35,67 36,90 38,74 38,74 38,89 38,54
Biak 3,52 3,47 4,24 5,80 6,52 7,10 7,97 7,70
Beste bat 1,48 0,55 1,41 1,37 2,18 4,04 4,89 6,27