Alkiza: Kale-erabilera

DATU OROKORRAK

Alkiza: Kale-erabilera 9

2017 2021
ALKIZA
Portzentajeak
Euskaraz 83,60 85,40
Gaztelaniaz 15,00 14,50
Beste bat 1,40 0,20

 

ADIN-TALDEKA

Alkiza: Kale-erabilera 11

 

2017
ALKIZA
Portzentajeak
Haurrak 89,80
Gazteak 100,00
Helduak 79,60
Adineko 75,00