Alkiza: Etxeko erabilera

Alkiza: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
ALKIZA
Pertsonak
Euskara 243 238 221 199 256 268
Gaztelania 6 15 25 60 58 64
Biak 15 7 18 59 35 18
Beste bat 0 0 0 1 3 4
Guztira 264 260 264 319 352 354
Portzentajeak
Euskara 92,04 91,53 83,71 62,38 72,72 75,70
Gaztelania 2,27 5,76 9,46 18,80 16,47 18,07
Biak 5,68 2,69 6,81 18,49 9,94 5,08
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,31 0,85 1,12