Alkiza: Etxeko erabilera

Alkiza: Etxeko erabilera 1

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ALKIZA
Pertsonak
Euskara 243 238 221 199 256 268 240
Gaztelania 6 15 25 60 58 64 62
Biak 15 7 18 59 35 18 37
Beste bat 0 0 0 1 3 4 9
Guztira 264 260 264 319 352 354 348
Portzentajeak
Euskara 92,04 91,53 83,71 62,38 72,72 75,70 68,97
Gaztelania 2,27 5,76 9,46 18,80 16,47 18,07 17,82
Biak 5,68 2,69 6,81 18,49 9,94 5,08 10,63
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,31 0,85 1,12 2,99