Alegia: Kale-erabilera

DATU OROKORRAK

Alegia: Kale-erabilera 1

2017 2021
ALEGIA
Portzentajeak
Euskaraz 77,60 82,00
Gaztelaniaz 20,60 16,10
Beste bat 1,80 1,90