Albiztur: Lehen hizkuntza

Albiztur: Lehen hizkuntza 1

1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ALBIZTUR
Pertsonak
Euskara 316 302 293 270 251 243 246 238
Gaztelania 0 0 2 14 30 27 31 35
Biak 0 0 0 0 6 15 15 22
Beste bat 0 1 1 3 3 8 9 7
Guztira 316 303 296 287 290 293 301 302
Portzentajeak
Euskara 100,00 99,66 98,98 94,07 86,55 82,93 81,72 78,81
Gaztelania 0,00 0,00 0,67 4,88 10,34 9,21 10,30 11,59
Biak 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 5,12 4,98 7,28
Beste bat 0,00 0,33 0,33 1,04 1,03 2,73 3,00 2,32