Albiztur: Hizkuntza-gaitasuna

Albiztur: Hizkuntza-gaitasuna 1

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ALBIZTUR
Pertsonak
Euskaldunak 314 309 296 285 271 249 256 265 264
Ia-euskaldunak 0 0 5 3 10 17 15 13 22
Erdaldunak 0 0 0 0 1 13 7 11 11
Guztira 314 309 301 288 282 279 278 289 297
Portzentajeak
Euskaldunak 100,00 100,00 98,34 98,96 96,10 89,25 92,09 91,70 88,89
Ia-euskaldunak 0,00 0,00 1,66 1,04 3,55 6,09 5,40 4,50 7,41
Erdaldunak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 4,66 2,52 3,81 3,70