Albiztur: Etxeko erabilera

Albiztur: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
ALBIZTUR
Pertsonak
Euskara 300 289 262 193 237 247
Gaztelania 3 5 10 33 34 33
Biak 0 2 14 64 20 15
Beste bat 0 0 1 0 2 6
Guztira 303 296 287 290 293 301
Portzentajeak
Euskara 99,00 97,63 91,29 66,55 80,88 82,06
Gaztelania 1,00 1,69 3,48 11,38 11,60 10,96
Biak 0,00 0,67 4,87 22,06 6,82 4,98
Beste bat 0,00 0,00 0,34 0,00 0,68 1,99