Aduna: Hizkuntza-gaitasuna

Aduna: Hizkuntza-gaitasuna 1

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ADUNA
Pertsonak
Euskaldunak 287 320 285 279 284 292 363 412 422
Ia-euskaldunak 24 12 7 16 28 42 36 16 24
Erdaldunak 12 9 4 11 2 21 21 23 20
Guztira 323 341 296 306 314 355 420 451 466
Portzentajeak
Euskaldunak 88,85 93,84 96,28 91,18 90,45 82,25 86,43 91,35 90,56
Ia-euskaldunak 7,43 3,52 2,36 5,23 8,92 11,83 8,57 3,55 5,15
Erdaldunak 3,72 2,64 1,35 3,59 0,64 5,92 5,00 5,10 4,29