Aduna: Etxeko erabilera

Aduna: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
ADUNA
Pertsonak
Euskara 283 260 276 217 322 373 340
Gaztelania 6 23 25 71 90 76 101
Biak 7 28 32 73 33 15 31
Beste bat 0 0 0 3 1 1 6
Guztira 296 311 333 364 446 465 478
Portzentajeak
Euskara 95,60 83,60 82,88 59,61 72,19 80,21 71,13
Gaztelania 2,02 7,39 7,50 19,50 20,18 16,34 21,13
Biak 3,36 9,00 9,61 20,05 7,40 3,22 6,49
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,82 0,22 0,21 1,26