Aduna: Etxeko erabilera

Aduna: Etxeko erabilera 5

1991 1996 2001 2006 2011 2016
ADUNA
Pertsonak
Euskara 283 260 276 217 322 373
Gaztelania 6 23 25 71 90 76
Biak 7 28 32 73 33 15
Beste bat 0 0 0 3 1 1
Guztira 296 311 333 364 446 465
Portzentajeak
Euskara 95,60 83,60 82,88 59,61 72,19 80,21
Gaztelania 2,02 7,39 7,50 19,50 20,18 16,34
Biak 3,36 9,00 9,61 20,05 7,40 3,22
Beste bat 0,00 0,00 0,00 0,82 0,22 0,21